PARTNERI


Radno vrijeme INFO telefona 0800 42 00: Svaki radni dan: 09:00 – 13:00 sati, četvrkom od 15:00 - 18:00 sati, te u radno vrijeme Info centra.

0800/42-00

Pozivi mogući sa svih fiksnih i mobilnih telefona u Hrvatskoj
Koristite li usluge ICP
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Smatrate li da je trgovac nepošteno postupio prema vama, savjetujemo da zaštitu svojih prava potražite na Sudu časti HGK

Obrazac podnošenja prijave možete vidjeti klikom na siku.

Prema pravilima EU-a trgovac mora popraviti ili zamijeniti robu, sniziti joj cijenu ili vam vratiti novac ako je roba koju ste kupili neispravna, ne izgleda ili ne funkcionira onako kako je prikazano u oglasu.

Ako ste proizvod ili uslugu kupili putem interneta ili izvan trgovine (telefonski, poštanskom narudžbom ili od trgovačkog putnika), imate pravo i otkazati i vratiti tu narudžbu u roku od 14 dana, iz bilo kojeg razloga i bez obrazloženja.

Ako niste sigurni koja se situacija odnosi na vas, možete i isprobati naš alat za prava potrošača koji će vam pomoći da razumijete svoja prava pri kupovanju u EU-u.

Besplatno dvogodišnje jamstvo za svu robu

Uvijek imate pravo na najmanje dvije godine besplatnog jamstva, neovisno o tome jeste li robu kupili putem interneta, u trgovini ili poštanskom narudžbom.

To je dvogodišnje jamstvo vaše osnovno pravo. Međutim, nacionalnim pravilima svoje zemlje možete biti i dodatno zaštićeni.

Ako se roba koju ste kupili u EU-u pokaže neispravnom ili ne izgleda ili funkcionira onako kako je bilo prikazano u oglasu, prodavatelj vam je mora besplatno popraviti ili zamijeniti, ponuditi vam sniženu cijenu ili puni povrat novca.

Načelno, moći ćete zatražiti djelomični ili puni povrat novca samo ako robu nije moguće popraviti ili zamijeniti.

Možda nećete imati pravo na povrat novca ako je riječ o sitnom problemu kao što je ogrebotina na kutiji za CD.

Dodatna jamstva (komercijalna jamstva)

Trgovine ili proizvođači često će vam ponuditi dodatno komercijalno jamstvo (koje se nekad naziva „ garancija"), uključeno u cijenu proizvoda ili uz dodatni trošak.

Time će vam se možda pružiti bolja zaštita, ali ono ne može zamijeniti niti skratiti najmanje dvogodišnje jamstvo koje uvijek imate na temelju pravila EU-a.

Slično tome, ako vam trgovina proda novi proizvod i tvrdi da nemate jamstvo, to znači samo da nemate dodatnu zaštitu. Uvijek imate pravo na besplatno dvogodišnje jamstvo ako se pokaže da je proizvod neispravan ili da nije onakav kakav je prikazan u oglasu (deklaraciji).

Primjer

Vaše dvogodišnje zakonsko jamstvo ne može se skratiti komercijalnim jamstvom

Štefa je kupila sušilo za kosu sa šestomjesečnim jamstvom prodavatelja. Kada se nakon osam mjeseci pokvarilo, vratila ga je u trgovinu. Prodavatelj joj je rekao da je jamstvo isteklo i da nema pravo na povrat novca.

Štefa je s punim pravom istaknula da na temelju prava EU-a o zaštiti potrošača ima pravo na puno jamstvo od dvije godine i da se prodavateljevim šestomjesečnim jamstvom nudi samo dodatna usluga. Trgovina je pristala na zamjenu sušila za kosu.

Rabljena roba

Najmanje dvogodišnjim jamstvom obuhvaćena je i rabljena roba koju kupite od trgovca. Međutim, roba koju kupujete od privatnih osoba nije obuhvaćena jamstvom.

U nekim zemljama EU-a možete se s prodavateljem od kojeg kupujete rabljenu robu dogovoriti o jamstvenom roku od najviše dvije godine. Međutim, taj rok ne smije biti kraći od jedne godine i trebao bi biti jasno dogovoren u trenutku kupnje.

Kako ostvariti pravo na popravak/zamjenu robe ili povrat novca

Dvogodišnji jamstveni rok započinje u trenutku kada primite robu. Ako vaša roba postane neispravna tijekom te dvije godine, trgovac vam uvijek mora osigurati rješenje. U nekim državama članicama EU-a imate pravo zatražiti rješenje problema i od proizvođača.

  • Ako vaš proizvod postane neispravan tijekom prvih šest mjeseci, pretpostavlja se da je problem postojao kad ste zaprimili robu, osim ako trgovac može dokazati suprotno. Stoga imate pravo na popravak ili zamjenu bez naknade, a ako se pokaže da je to previše složeno ili skupo, može vam biti ponuđeno sniženje cijene ili povrat novca.
  • Ako vaš proizvod postane neispravan nakon prvih šest mjeseci, i dalje imate pravo na popravak ili zamjenu proizvoda bez naknade ili barem sniženje cijene ili povrat novca. Međutim, možda ćete morati dokazati da je problem postojao kad ste zaprimili robu.

Europski potrošački centar u vašoj zemlji može vam pomoći ako imate problem s robom koju ste kupili u drugoj zemlji ili iz druge zemlje EU-a.

Za više informacija o svojim pravima u okviru nacionalnog prava provjerite posebna pravila o zakonskim jamstvima i komercijalnim jamstvima zemlje u kojoj ste obavili kupnju. U Hrvatskoj to je Zakon o obveznim odnosima.

 

0:00
0:00
T-com prigovori
e-mail: prigovori@t.ht.hr
Kada nepravda postane zakon, otpor je obaveza potrošača!  Samo informirani potrošač je zaštićen potrošač!  Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali (Margaret Mead)  Dobra zaštita potrošača nije samo u zakonodavstvu, ona može postići pravdu, stvoriti poštenije društvo i čak spašavati živote. (Helen McCallum)