PARTNERI


Radno vrijeme INFO telefona 0800 42 00: Svaki radni dan: 09:00 – 13:00 sati, četvrkom od 15:00 - 18:00 sati, te u radno vrijeme Info centra.

0800/42-00

Pozivi mogući sa svih fiksnih i mobilnih telefona u Hrvatskoj
Koristite li usluge ICP
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Smatrate li da je trgovac nepošteno postupio prema vama, savjetujemo da zaštitu svojih prava potražite na Sudu časti HGK

Obrazac podnošenja prijave možete vidjeti klikom na siku.

Svi korisnici električne energije koriste neku vrstu tarifnog modela prema kojem im se obračunava potrošnja električne energije. U Republici Hrvatskoj koriste se jednotarifna i višetarifna brojila, a ovisno o tipu brojila različito se obračunava potrošnja električne energije.

Kod jednotarifnog brojila, električna energija se uvijek obračunava prema istoj dnevnoj tarifi, odnosno cijena kilovatsata je jednaka tijekom cijelog dana. Kod višetarifnog brojila obračun električne energije se, ovisno o odabiru tarifnog modela, može vršiti prema istoj dnevnoj tarifi (Tarifni model Plavi), odnosno prema višoj i nižoj dnevnoj tarifi (Tarifni model Bijeli).

Trajanje više i niže dnevne tarife:

 • zimsko računanje vremena: VT od 07-21 sat, NT od 21-07 sati,
 • ljetno računanje vremena: VT od 08-22 sata, NT od 22-08 sati;


Ukoliko želite promijeniti tarifni model, obratite pozornost na tip brojila koji koristite. Tarifni model možete promijeniti besplatno, no ukoliko promjena tarifnog modela zahtijeva zamjenu mjernih uređaja, kupac sam snosi troškove zamjene.


Tarifni model Plavi

Tarifni model Plavi  mogu izabrati kupci na niskom naponu koji imaju jednotarifno ili višetarifno brojilo.
Tarifni model Plavi sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:

 • radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),
 • prekomjerna jalova energija (kn/kvarh) i
 • naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj).


Tarifni model Bijeli

Tarifni model Bijelmogu izabrati kupci na niskom naponu s višetarifnim brojilom.
Tarifni model Bijeli sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:

 • radna energija po višoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),
 • radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),
 • prekomjerna jalova energija (kn/kvarh) i
 • naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj).

 

Tarifni model Crveni

Tarifni model Crveni odnosi se na korisnike mreže s priključnom snagom većom od 20 kW i sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:

 • radna energija po višoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),
 • radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (kn/kWh),
 • obračunska vršna radna snaga (kn/kW),
 • prekomjerna jalova energija (kn/kvarh) i
 • naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj).

 

Tarifni model Crni (tzv. „upravljana potrošnja”)

Tarifni model Crni podrazumijeva isporuku električne energije za kategoriju kućanstva, kod koje isporučitelj daljinskim upravljanjem određuje vrijeme upotrebe električne energije (energija kupcu nije dostupna 24 sata dnevno). Zbog ograničenog vremena u kojem se kupcu isporučuje električna energija, Crni tarifni model je dopunski tarifni model. Model je primjenjiv za trošila u kućanstvima kod kojih je vrijeme upotrebe električne energije moguće prilagoditi vremenu u kojem je električna energija raspoloživa (termoakumulacijske peći, bojleri i slično). Vrijeme u kojem je električna energija raspoloživa određuje isporučitelj. Kupac trošila može koristiti najmanje osam sati tijekom dana, najčešće za vrijeme trajanja niže dnevne tarife. Potrebni preduvjeti su: HEP ODS mora imati tehničke uvjete koji omogućavaju sustav daljinskog upravljanja potrošnjom na određenom području, a kupac mora imati posebno brojilo i pripadajuću instalaciju, u skladu s važećim tehničkim uvjetima. Trenutačno je Crni tarifni model u primjeni na dijelu distribucijskih područja Elektroistre Pula Elektrojuga Dubrovnik. Primjena u ostalim područjima, u kojima su osigurani tehnički uvjeti, planira se ovisno o iskazanom interesu kupaca.  

HEP

0:00
0:00
T-com prigovori
e-mail: prigovori@t.ht.hr
Kada nepravda postane zakon, otpor je obaveza potrošača!  Samo informirani potrošač je zaštićen potrošač!  Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali (Margaret Mead)  Dobra zaštita potrošača nije samo u zakonodavstvu, ona može postići pravdu, stvoriti poštenije društvo i čak spašavati živote. (Helen McCallum)