PARTNERI


Radno vrijeme INFO telefona 0800 42 00: Svaki radni dan: 09:00 – 13:00 sati, četvrkom od 15:00 - 18:00 sati, te u radno vrijeme Info centra.

0800/42-00

Pozivi mogući sa svih fiksnih i mobilnih telefona u Hrvatskoj
Koristite li usluge ICP
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Smatrate li da je trgovac nepošteno postupio prema vama, savjetujemo da zaštitu svojih prava potražite na Sudu časti HGK

Obrazac podnošenja prijave možete vidjeti klikom na siku.

U Republici Hrvatskoj zaštita ljudi od elektromagnetskih polja (dalje: EMP) u nadležnosti je Ministarstva zdravstva koje propisuje mjere zaštite Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14 i 31/19, dalje: Pravilnik Ministarstva zdravstva).

Navedenim pravilnikom utvrđena su javna područja i područja povećane osjetljivosti za koja su propisane granične vrijednosti razina EMP-a, kao i uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom projektiranja, postavljanja i uporabe izvora EMP-a, odnosno baznih postaja. Parametar koji je bitan za učinak na ljudsko tijelo je ukupna razina EMP-a na određenoj lokaciji, čija je granična vrijednost propisana navedenim Pravilnikom Ministarstva zdravstva i ne ovisi o vrsti tehnologije koja se koristi. Pravilnikom su utvrđena javna područja i područja povećane osjetljivosti za koja su propisane granične vrijednosti razina EMP-a, kao i uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom projektiranja, postavljanja i uporabe izvora EMP-a odnosno baznih postaja. Područja povećane osjetljivosti su zgrade stambene i poslovne namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, domovi za starije i nemoćne, smještajni turistički objekti te dječja igrališta. Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene za gore navedene objekte, prema urbanističkom planu. Postavljene bazne postaje ne smiju stvarati razine EMP-a koje prelaze vrijednosti utvrđene Pravilnikom.

Propisane granične vrijednosti za javno područje u Republici Hrvatskoj se temelje na Preporuci Vijeća Europske unije 1999/519/EC o ograničavanju izlaganja ljudi EMP-a (0 Hz – 300 GHz). Definiranjem područja povećane osjetljivosti Pravilnik Ministarstva zdravstva uveo je dodatno područje zaštite u odnosu na Preporuku Vijeća Europske unije za koje su propisane strože granične razine u odnosu na granične razine za javna područja,  2.5 puta strože za jakost električnog polja odnosno 6,25 puta strože za gustoću snage.

Uzimajući u obzir zaštitu zdravlja ljudi, 5G tehnologija nije bitno drugačija od ostalih tehnologija koje se već upotrebljavaju u bliskim frekvencijskim pojasevima za mreže pokretnih komunikacija. Sukladno Pravilniku Ministarstva zdravstva, za utjecaj na zdravlje ljudi je referentna jakost elektromagnetskog polja, koja ne ovisi o tehnologiji koja se koristi, već o izračenoj snazi i frekvencijskom području koje se koristi. 5G tehnologija će zbog svojih  karakteristika primjene u odnosu na druge tehnologije upotrebljavati veći broj baznih postaja, međutim izračene snage će biti manje. Primjenjuju se iste granične vrijednosti iz Pravilnika Ministarstva zdravstva, koje u obzir uzimaju kumulativnu razinu elektromagnetskih polja svih izvora na nekom području. Frekvencijski pojasevi koji će se prvo upotrebljavati za 5G su 700 MHz i 3.5 GHz koji su do sada upotrebljavani za TV (700 MHz) i nepokretni bežični pristup (3.5 GHz). Očekuje se da će u kasnijoj fazi 5G upotrebljavati i neka frekvencijska područja koja se dosada još nisu komercijalno upotrebljavala za mreže pokretnih komunikacija (npr. 26 GHz). Granične razine su za sva ta područja već propisane spomenutim pravilnikom.

O utjecaju 5G na zdravlje ljudi Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO) je na sljedećoj poveznici objavila svoje stajalište https://www.who.int/news-room/q-a-detail/5g-mobile-networks-and-health te zaključuje da se, uz poštivanje postojećih međunarodnih preporuka za ograničenja razina elektromagnetskih polja, ne predviđa utjecaj na javno zdravlje.

Kontrolu uporabe radiofrekvencijskog spektra provodi Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM), što će nastaviti raditi i dalje razvojem 5G tehnologije,  a u skladu s vrijednostima dopuštenih razina elektromagnetskog polja propisanim Pravilnikom Ministarstva zdravstva. U slučaju promjene Pravilnika, HAKOM će prilagoditi svoje djelovanje.

Dodjela radiofrekvencijskog spektra za 5G se očekuje u sljedećem razdoblju, što će biti objavljeno na HAKOM-ovim internetskim stranicama (www.hakom.hr).

HAKOM

0:00
0:00
T-com prigovori
e-mail: prigovori@t.ht.hr
Kada nepravda postane zakon, otpor je obaveza potrošača!  Samo informirani potrošač je zaštićen potrošač!  Nikada nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali (Margaret Mead)  Dobra zaštita potrošača nije samo u zakonodavstvu, ona može postići pravdu, stvoriti poštenije društvo i čak spašavati živote. (Helen McCallum)